Cvičení psychomotorického vývoje

CVIČENÍ PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJE

Psychomotorický vývoj zahrnuje rozvoj citové a sociální oblasti, sluchu, řeči a komunikace, zraku a jemné motoriky, rozumového vývoje a orientačních dovedností, síly posturálních svalů, rovnováhy a koordinace. Tyto oblasti tvoří základ na kterém bude Vaše dítě celý život stavět. Tyto oblasti PMV určují jak rychle a kvalitně si osvojí dítě sportovní dovednosti, jak se bude učit, jak a jaké bude navazovat sociální vazby atd. Jako rodič je dobré mít přehled o tom, jaké dovednosti by mělo dítě zvládnout a jak jej správně podporovat a stimulovat. Budete-li znát možnosti dítěte, pak mu nabídnete vždy přiměřené a podnětné stimuly pro jeho všestranný rozvoj. Právě vaničkování, správná manipulace a stimulace pomocí cvičení nabízí Vašemu miminku i Vám podnětné a zajímavé aktivity pro Váš den a společně strávené chvíle. Do cvičení se mohou zapojit oba rodiče, sourozenci či prarodiče.

V rámci psychomotorického cvičení nabízím poradenství a samotné cvičení na podporu vývoje, dle stáří miminka a v souladu s jeho dosavadními schopnostmi. Toto cvičení je zařazeno v rámci káždé lekce. Díky tomu, získáte přehled, v které fázi vývoje se miminko právě nachází. Jak kvalitně ji provádí. Naučíte se různé formy aktivit, kterými podpoříte hlavně správný motorický vývoj. Poznáte jednotlivé fáze vývoje a pochopíte, jak na sebe přirozeně navazují. Budete schopni podchytit případné špatné stereotipy pohybu, například upřednostňování jedné strany, záklánění hlavičky, deformita hlavičky, postavení těla mimo osu, prohýbání se do luku, předčasné posazování, předčasná chůze, postavení se bez nakročení, oslabené břišní svaly ad. Pokud podchytíte problém včas, lze provést mnohdy jen drobné změny v manipulaci, polohování miminka a včasným zacvičením s miminkem v domácím prostředí se navrátíte ke správnému vývoji.